HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

 • SuperVoices 2018
 • VoicEmail
 
 
   
       
 

   HOTLINKS    

PLUSSERVICE - VERZEKERINGEN

 
Zing.nl heeft een Collectieve Verzekering afgesloten voor haar Plusleden. Niet alleen koren en zanggroepen kunnen daarmee van aantrekkelijke kortingspremies profiteren, maar ook individuele amateurzangers en zangeressen, zangdocenten en dirigenten.

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Bereken uw premie
Korting BUMA-afdracht
Korting Additioneel Kopiëren
Korting PlusPartners
Aanmelden PlusService
     
   

Zing.nl-Collectieve Verzekering

 
 
      Zing.nl heeft voor Zingend Nederland een speciaal, modulair verzekerings- aanbod samengesteld met erg goede voorwaarden en - zéér - voordelige premies! Deze exclusieve Zing.nl Collectieve Verzekering service wordt verzorgd door onze verzeke-  
  rings-Pluspartner, de H. Jansen Assurantie Groep. De service is specifiek gericht op de behoeften van koren, zangers en zanggroepen. Op deze pagina vindt u alle informatie en een handige rekenmodule waarmee u uw premies eenvoudig zelf kunt berekenen. En als uw interesse is gewekt, kunt u direct contact opnemen met onze Pluspartner voor meer informatie en/of het afsluiten van uw verzekeringen. Hou daarvoor dan wel uw Pluspas bij de hand. Nog geen Pluslid? Klik hier.  
   
 
 
   

Verzekeringen voor Koren en Zanggroepen

 
 
    Besturen van koren en zanggroepen lopen in de dagelijkse praktijk tegen een aantal zaken aan, die ongewen-ste risico's met zich meebrengen. Menigmaal is er zelfs sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid. De Zing.nl Collectieve Verzekering wil deze zorgen wegnemen voor de    
 

Bestuursleden van de 15.000 koren en zanggroepen die Nederland rijk is. De belangrijkste verzekeringen zetten we hierna voor u op een rijtje. Maar als u behoefte heeft aan andere of aanvullende verzekeringen, dan kunt u ook daarvoor uiteraard bij VocaPolis terecht.
 

Aansprakelijkheid voor Koren en Zanggroepen
De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht. Dat kan schade zijn die door een lid van het koor aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die leden van het koor elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van koorleden opgelopen tijdens het optreden of oefenen. De Aansprakelijkheidsverzekering voor Koren en Zangroepen beschermt u tegen dergelijke financiële aanspraken.

Als PlusService-lid profiteert u bij uw aansprakelijkheidsverzekering van de onderstaande - zeer scherpe! - kortingspremies per jaar:

Aantal Leden                                                                                       Premie
    0  -   40    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    € 10,00
  41  -   80    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    € 20,00
  81  - 120    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    € 30,00
121  - 200    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    € 50,00
vanaf 201    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    € 75,00


Bestuurdersaansprakelijkheid
Er kan altijd iets mis gaan met of binnen het Bestuur met soms verregaande gevolgen voor de individuele bestuursleden. Enkele voorbeelden:

 • het nemen van beslissingen met vergaande financiële consequenties zonder behoorlijke voorbereiding
 • het aan duidelijk incompetent gebleken bestuurders vrijheid geven de stichting/vereniging voor onbeperkte verdragen te verbinden
 • het verwaarlozen van kredietbewaking
 • het zich niet tijdig indekken tegen duidelijk voorzienbare risico's
 • onverantwoord kostbaar investeren

De vaste jaarpremie Aansprakelijkheidsverzekering Bestuurders is € 75,00


KoorInventaris
Deze verzekering biedt wereldwijde dekking. De koorinventaris wordt verzekerd op basis van de door u opgegeven waarde. Niet-instrumenten zoals versterkers, computerapparatuur en microfoons vallen ook onder deze verzekering, maar ook risers, koorkleding, bladmuziek, oefen-CD's, e.d. Bij schade wordt uitgegaan van de vervangingswaarde. De jaarpremie is 7 ‰ (promille) van het verzekerde bedrag, met een minimum van € 35,00 per jaar.


Evenementen
Met de Evenementenverzekering in uw PlusServicepakket kan het risico dat kosten door een onverwachte afgelasting of vroegtijdige beëindiging tever- geefs zijn gemaakt worden afgewend. Daarnaast kan worden gekozen voor een Aansprakelijkheids-, een Materiaal- en een Ongevallendekking. Maar ook is een zgn. non-appearance dekking mogelijk, bijvoorbeeld voor personen die een belangrijke rol hebben bij het evenement. De jaarpremie is slechts € 75,00 voor een onbeperkt aantal evenementen per jaar.


Reizen
U kunt voor het jaarlijkse uitje of een optreden elders, een kortlopende of doorlopende reisverzekering afsluiten, uit te breiden met een ongevallen-verzekering en / of annulering. De jaarpremies zijn variabel.

 
   
 
 
   

Bereken hier uw Persoonlijke VoordeelPremies!

 
 
    U kunt hierna met behulp van een handige rekenmodule een goede indicatie krijgen van de premies van het door u gewenste verzekerings-pakket. De premies worden hier zo nauwkeurig mogelijk berekend, maar er kan bij u natuurlijk altijd sprake zijn van bijzondere omstandigheden en/of    
  nadere persoonlijke wensen. Aan deze online rekenmodule kunnen dus geen rechten worden ontleend! Uw adviseur kan u wel direct uitsluitsel geven en hij berekent de precieze kortingspremies graag voor u.

Selecteer hieronder de gewenste verzekeringen en druk op de knop Bereken Nu. Voor de aansprakelijkheidsverzekering dient u eerst nog het aantal leden op te geven en voor de koorinventaris-verzekering de totale waarde van de te verzekeren instrumenten/inventaris. Alle bedragen zijn in euro's, inc. BTW.

 
     
 
Het aantal Leden binnen uw Koor of Zanggroep    . . . .

 
 
Te verzekeren waarde Koorinventaris                           €

 
 
Uw Verzekeringspakket

 

 

          JaarPremie
 
 
  Aansprakelijkheidsverzekering     . . . . . . . . . . . .

 
 
  Koorinventaris  . . .

 
 
  Bestuurdersaansprakelijkheid   . . . . . . . . . . . . .

 
 
  Evenementenverzekering  . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
     
 
Wettelijke Assurantie-Belasting (7,5% van de premie)

 
 
Totale jaarpremie dit pakket:

 
     
 
     
 

Individueel Verzekeren

 
     
   
     
 

De Zing.nl-PlusService Individueel biedt een aantrekkelijk modulair opgezet verzekeringspakket met zeer voordelige premies voor koorleden, 'projectzangers, zangdocenten en -coaches en dirigenten. Zij kunnen via hun individuele PlusService-lidmaat-schap goedkoop profiteren van ver-zekeringen in de beroepsmatige en privé-sfeer. Hierna leest u alle informatie:

PRIVÉ VERZEKERINGEN

 • Muziekinstrumenten, micro-foons en geluidsinstallaties
  Deze verzekering biedt wereld-wijde dekking. De instrumenten worden verzekerd op basis van de opgegeven waarde. Niet-instrumenten zoals versterkers, computerapparatuur, microfoons vallen ook onder deze verzekering vallen. Bij schade wordt uitgegaan van de vervangingswaarde.
  De jaarpremie is 7 ‰ (promille) van het verzekerde bedrag, met een minimum premie van € 35,00.
   
 • Andere Privé-verzekeringen
  De Zing.nl-Collectieve Verzekering biedt u de gelegenheid om ook uw andere privé-verzekeringen voor-deliger onder te brengen. Laat vrijblijvend berekenen of u beter uit bent met bijvoorbeeld uw aansprakelijkheids-, auto-, inboedel- en/of zorgverzekering.


BEROEPSMATIGE VERZEKERINGEN

 • Aansprakelijkheid voor zangdocenten en dirigenten
  Schade verband houdende met werkzaamheden (o.m. repetities, lessen of optredens) wordt niet vergoed door een aansprakelijk-heidsverzekering particulieren. Hiervoor dient een aparte bedrijfs- cq beroepsmatige aansprakelijk-heidsverzekering te worden afgesloten. De jaarpremie voor deze verzekering is € 19,50
   
 • Reizen
  U kunt bijvoorbeeld voor een repetitie of een optreden een kortlopende of doorlopende reisverzekering afsluiten, uit te breiden met een ongevallen-verzekering en / of annulering. De jaarpremies zijn variabel.
   
 • Arbeidsongeschiktheid en pensioen
  Uiteraard gaat u er als onderne-mer vanuit dat het u niet overkomt. Toch kan het wel degelijk gebeu-ren dat u ‘geveld’ wordt door een ziekte of ongeval. De fysieke gevolgen kunnen er dan wellicht voor zorgen dat u uw werk (tijdelijk) niet meer kunt uitoefenen.
 
 
 
 
 

Informatie, Afsluiten

& OpzegService

 
     
     
     
 
Als uw belangstelling is gewekt, kunt u direct uw polis aanvragen en/of contact opnemen met onze Pluspartner. Om gebruik te kunnen maken van de speciale kortings-premies heeft u wel uw Lidmaat-schapsnummer nodig. Dat vindt u op de Pluspas, die u per post ontvangt nadat uw aanmelding en betaling verwerkt zijn.
 
U kunt bij de H. Jansen Assurantie Groep:
 
 • Uw verzekeringspakket samen-stellen, berekenen en aanvragen
 • Uw verzekeringspakket wijzigen
 • Uw verzekeringspakket opzeggen
 • Schade afhandelen

Contact
H. Jansen Assurantie Groep
Contactpersoon: Xander Zeilinga
Telefoonnummer: 0543-551500
E-mailadres: x.zeilinga@hjansen.nl
 
 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE