HOME  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN   |   WORD GRATIS LID!

 • SuperVoices 2019
 • VoicEmail
 
 
   
       
 

   HOTLINKS

IN THE SPOTLIGHT ...

 
Op deze pagina wordt steeds een drietal koren, zanggroepen of vocale instanties in the Spotlight gezet. Die krijgen de gelegenheid zich hier nadrukkelijk te presenteren aan de bezoekers van Zing.nl.
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Zoeken in de ZinGdex
Aanmelden voor de ZinGdex
Zing.nl-'Korenbond'
Gratis lidmaatschap
SuperVoices
       
   

In the Spotlight . . .

 

Hieronder treft u de drie zanggroepen aan die momenteel in de Spotlight staan. Klik op de naam van de groep voor meer informatie. Ook uw zanggroep is welkom. Lees in de grijze kolom hiernaast hoe u zich voor de Spotlight kunt aanmelden.
  
 
 

Toonkunstkoor Euterpe 

Het Deventer Toonkunstkoor Euterpe is een regionaal oratoriumkoor dat in 1869 werd opgericht. Het koor bestaat op dit moment uit 69 leden: 22 sopranen, 22 alten, 10 tenoren en 15 bassen.

Het repertoire van Euterpe bestaat veelal uit grote klassieke werken zoals de Matthaus Passion van Bach en het Requiem van Mozart. Maar ook componisten als Fauré, Brahms, Haydn, Verdi, Rheinberger en Britten komen aan bod.

Het koor repeteert op donderdagavond van 20.00 tot 22.15 uur in het schoolgebouw Het Stormink van het Etty Hillesum Lyceum aan de Storminkstraat 1 te Deventer.
 
Plaats: Deventer
 
 
 

Leeuwarder Kamerkoor 

Het in 1981 opgerichte Leeuwarder Kamerkoor heeft zich, onder inspirerende leiding van twee toonaangevende dirigenten, ontwikkeld tot een hecht ensemble voor koorzang. De basis van ons koor is gelegd door Hoite Pruiksma. Van 2002 tot en met 2017 was Adrián Rodríguez Van der Spoel onze bezielende dirigent, die met ons werkte aan een breed muzikaal repertoire. Met ingang van 9 januari 2018 is Eduardo López Cabello onze nieuwe vaste dirigent en artistiek leider!

Voor het repertoire wordt steeds een keuze gemaakt uit de rijke en veelzijdige schatkamer van de koorliteratuur. Meestal wordt a capella gezongen, maar ook zoeken we in de samenwerking met andere kunstenaars naar vernieuwing binnen de concertpraktijk.

Het Leeuwarder Kamerkoor zingt doorgaans in een bezetting van 24 geschoolde amateurzangers. Van de zangers wordt verwacht dat zij de partijen zelf goed en van tevoren instuderen en dat desgewenst of desgevraagd door zanglessen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de stem. De zangers zijn bij voorkeur lid van de vereniging. Daarnaast kunnen zangers als projectzanger deelnemen aan afzonderlijke projecten.

Tijdens de intensieve repetities besteden we veel aandacht aan stemvorming en klankkleur. Wij repeteren iedere dinsdag van 19.30 tot 22.00 uur. De repetities vinden plaats in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222 in Leeuwarden.
 
Plaats: Leeuwarden
 
 
 

Vocaal Ensemble Magnificat 

In 1992 werd het Interkerkelijk Koor 'El Shaddai' opgericht door een aantal enthousiaste muziekliefhebbers. Sinds de zomer van 2010 is de naam van het koor gewijzigd in Vocaal Ensemble 'Magnificat'.
Deze keuze is, gezamelijk met de leden, heel bewust gemaakt. Het zegt alles over de ontwikkeling die het koor nastreeft en doormaakt.

In dit kader is het gelukt om Daniël Rouwkema (1974) als dirigent aan te trekken. Hij heeft een aantal jaren in Engeland gewoond en gewerkt en heeft zich bekwaamd in Engelse koorzang in de Anglicaanse kerktraditie.
Hierin speelt de Evensong, een vesperdienst, een heel belangrijke rol. Een regelmatig terugkerend gedeelte daarvan is het Magnificat, de lofzang van Maria.
Naast het Magnificat zingt het koor een tal van andere muziekstukken. Deze stammen zowel uit de Europese als uit de Engelse traditie.

Vocaal Ensemble Magnificat bestaat momenteel uit 28 enthousiaste leden. We verwachten van elkaar, dat ieder zich actief inzet om zich de muziek eigen te maken. Thuis studeren hoort daar ook bij. De muziek wordt als muziekbestand per e-mail verzonden of op de website geplaatst bij de pagina 'Bladmuziek' welke alleen te gebruiken is voor leden van het koor.

De sfeer binnen het koor is ontspannen. Er is tijdens de repetitieavonden voldoende ruimte om elkaar te ontmoeten. Het koor zingt op donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in basisschool Het Anker, Distelvink 107 in de Rietlanden te Emmen.

Er is altijd plaats voor nieuwe leden. Met name de dirigent draagt er zorg voor, dat de verschillende zangstemmen binnen het koor goed in evenwicht blijven. Het afnemen van een stemtest voor nieuwe leden hoort daar ook bij.
 
Plaats: Emmen
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Aanmelden Spotlight

 
 
 • Om een koor, zanggroep of vocale instantie aan te kunnen melden, moet u in de eerste plaats lid zijn van Zing.nl.
   
 • In de tweede plaats moeten de gegevens van het koor, de zanggroep of vocale instantie op de ZinGdex volledig zijn ingevuld.
   
 • Ten derde levert u - ook via de ZinGdex - een promotiefoto van de zanggroep aan.
   
 • Ten vierde dient u - indien mogelijk - op uw site Zing.nl met (logo en) link te vermelden. U kunt hiertoe het (transparante) logo dat bovenaan deze kolom te zien is, kopiëren via de rechter muisknop. Met het programma waarmee u uw site beheert, kunt u daar dan op uw site de link www.zing.nl aan toevoegen. Als u nog een korte uitleg wilt bij-plaatsen, graag de volgende zin gebruiken: Zing.nl, site voor Zingend Nederland. Voor extra teksten, klikt u hier.
   
 • Tenslotte geeft u hier aan dat uw zanggroep in aanmerking wil komen voor plaatsing in de Spotlight.  
   
 • De redactie van Zing.nl behoudt zich het recht voor om aan- meldingen en/of beeldmateriaal van nieuwe zanggroepen of instanties zonder opgaaf van redenen in te korten, aan te passen, te weigeren en / of te verwijderen.
   
 • Aanmeldingen van bedrijven,  handelaren of anderszins commerciële instanties worden geweigerd.
   
 • Met uw aanmelding stemt u in met deze spelregels en verleent u Zing.nl toestemming de door u verstrekte gegevens van uw zanggroep of instelling op deze internetpagina's te publiceren.
 
 
 Echt iedereen kan meezingen. Meer …
 
 
  ©  Niets uit deze site mag zonder toestemming worden gekopieerd
© ZING.NL -

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

Design: IMAE INFORMATIE INNOVATIE