ZING.NL  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN      |   LEDENSERVICE  

   
        

          E-MAIL NIEUWSSERVICE VOOR ZINGEND NEDERLAND

JAARGANG 17 - NUMMER 140

 

      

     
   

Beste Zangliefhebber,

 
       
    In deze editie van VoicEmail
schenken wij onder meer aandacht aan het Leestafelartikel: Muziek is te lang als Luxe gezien, The Beatles en de Klassieken en Bassist belang-rijkste Bandlid!
  Voor vocale wetens(w)aardigheden, bijvoorbeeld over uw koor of zanggroep of over andere vocale activiteiten in of rond uw woonplaats, houden wij ons aanbevolen. Laat dus ook úw stem horen!  
       
   

Wij wensen u zoals altijd heel veel leesplezier toe.


Jetteke de Visser
Redactie VoicEmail

 
   
 
 
      

Kaartverkoop gestart voor populaire Korennacht

 
       
     
© Onno van Ameijde
 
    De Internationale Koorbiënnale is gestart met de kaartverkoop voor de popu-laire Korennacht op zaterdag 1 juli. Op deze avond kun je al fietsend door de oude binnenstad van Haarlem genieten van diverse optredens. Ook zijn er vanaf nu kaarten beschikbaar voor het Huelgas Ensemble, Capella Pratensis, Damask, Vocal Quartet, Velvet Voices en de avond voor de lichte koormuziek met onder andere de Scandinavische vocale sensatie Leveleleven i.s.m. met BALK Licht Vocaal.
Meer ...
 
   
 
 
   

Leestafel: ‘Muziek is te lang als Luxe gezien’

 
       
    Ieder mens heeft gevoel voor muziek, zoals iedereen dat ook heeft voor taal. Maar waar dat gevoel precies vandaan komt, is een wetenschap-pelijk raadsel. UvA-hoogleraar Henk-jan Honing onderzoekt de biolo-gische oorsprong van muzikaliteit. Wat gebeurt er in je brein als je naar muziek luistert? 'Muziek activeert
heel veel verschillende netwerken
   
    in de hersenen. De voorkant van de hersenen is bijvoorbeeld betrokken bij verwachtingen die in muziek een rol spelen. Als luisteraar projecteer je je verwachtingen op muziek, bijvoorbeeld over welke toon waarschijnlijk volgt of op welk moment die toon komt. Deze verwachtingen worden continu bevestigd of geschonden. Dat maakt muziek spannend.
Meer ...  
 
   
 
 
   

In The Spotlight ...

 
       
    o Op Zing.nl kan steeds een aantal koren zich een hele maand lang 'In the Spotlight' presenteren aan Zingend Nederland met promotie-
tekst en foto. Als lid van Zing.nl kunt u ook uw koor of zanggroep hiervoor - gratis - aanmelden.  Meer ...
 
   
Komende maand zetten wij onze spotlight op de volgende gezelschappen:
 
 
     
       
   

Vocale Nieuwsflitsen

 
       
   

het danspaleis

Je bent oud en je wil wat! Samen feesten op je favoriete muziek. Juist als je oud bent want dansen verleer je nooit. Het Danspaleis is een ouder-wets gezellige disco voor ouderen. De PlatenDraaier (de PD) trekt de ouwe krakers uit de koffer zoals Johnny Hoes, Louis Prima, Doris Day en vele andere sterren van weleer. Van meezingers tot tranentrekkers, van polonaise tot ouderwets rock-'n-rollen: met het Danspaleis is het altijd bal. Het Danspaleis is een theatraal mini-evenement dat wordt aange-boden aan zorgcentra, festivals, evenementen en bedrijven die met ouderen een feest willen vieren.
Meer ...

 

ontdek opera!
 

Opera is muziektheater, maar eigen-lijk is totaaltheater een beter woord. Het is een toneelstuk waarbij acteurs de tekst zingen op muziek. Die mu-ziek is vaak klassiek en wordt live ge-speeld door een (groot) orkest. De vormgeving – het samenspel van decor, kostuums en licht – is een ander belangrijk kenmerk. In som-
mige opera’s zit ook dans of ballet, dat speciaal voor die opera wordt ontwikkeld door een choreograaf.
Dat de voorstelling verschillende zintuigen tegelijk prikkelt is een van de redenen waarom opera zo spe-ciaal is.
Meer ...
 

jazz en beyond festival
So What’s Next?
 

Op 3, 4 en 5 november 2017 baadt Eindhoven in neonlicht tijdens de vijfde editie van jazz en beyond festival So What’s Next? Het festival breidt dit jaar uit van twee naar drie dagen met een speciaal - nog aan te kondigen - project op vrijdag 3 no-vember. Op zaterdag 4 november staan in Muziekgebouw Eindhoven toonaangevende en grensverleg-gende artiesten uit de jazz en cross-over scene op het programma, waar-onder Jacob Collier en Avishai Co-hen (Trumpet) Quartet. Op zondag
5 november zijn in downtown Eind-hoven maar liefst dertig showcases van up-and-coming artiesten te zien, zoals Daymé Arocena, Knower en Gabriel Garzón-Montano.
Meer ...

 
We zoeken kinderen om te figureren in onze opera’s!
 

Wij zijn op zoek naar kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die willen figureren in een echte operapro-ductie. Veel kinderen willen graag eens meespelen in een echte thea-tervoorstelling. Maar wat komt daar allemaal bij kijken en wat moet je daarvoor doen? Voor kinderen die daar meer over willen weten organi-seren wij op zondag 11 juni een speciale figuratieworkshop tijdens Kunst in het Volkspark in Enschede. Tijdens de workshop leer je wat er bij komt kijken als je wilt spelen, zingen en dansen in een opera. Als je wilt, kun je op zondag 11 juni ook mee-doen met de voorauditie voor kinder-figuranten voor onze productie La traviata, die vanaf 30 september in de theaters te zien is.
Meer ...  

 

Ouderen herkennen ook verkeerde muziek

 

Veel van onze geestelijke capaci-teiten gaan achteruit naarmate we ouder worden, maar er is ook iets dat we nooit kwijtraken: ons vermogen om aan te voelen wanneer muziek verkeerd klinkt. Onderzoekers van de University of London wilden achter-halen of dit vermogen verandert gedurende ons leven. Ze maten de hersengolven van 29 volwassenen terwijl die naar muziek luisterden; 14 van hen waren jonger dan 33 en 15 ouder dan 62. Alle deelnemers kre-gen honderd korte stukken muziek te horen die speciaal voor het expe-riment waren gecomponeerd.
Meer ...
 

Samen zingen = goed voor je!

 

Tijdens de afwas, in de auto of in een koor. Samen zingen is supergezellig. Geen wonder dat grote evenementen als de Meezing Messiah een hit zijn. Maar of je het nou met duizend man in Carré staat of met je gezin in de file, met z’n allen een favoriet nummer inzetten is goed voor je onderlinge relatie én voor je brein. Betsie uit Tilburg begint meteen te grijnzen als het gaat om zingen met de familie. “Mijn repertoire is heel beperkt. Eigenlijk alleen onnozele kinderliedjes, maar dat maakt de pret er nooit minder om. Toen de kinderen klein waren zongen we veel....'
Meer ...schipper mag ik over- varen? (4 en 5 jaar)

 

'Schipper mag ik overvaren, ja of nee? En moet ik dan een cent beta-len?' Nou, de schippers van de KleuterSinfonietta hebben liever een liedje! In hun vrolijke verhaal Schipper mag ik overvaren laten ze horen dat er muziek zit in het water. Maar ook water in muziek! Het druppelt, het golft, het klotst! Een voorstelling vol spelletjes en liedjes, waarin veel te ontdekken is. In KleuterSinfonietta gaan we op avontuur met kleuters van vier en vijf jaar en hun ouders. Grote en kleine strijkinstrumenten laten horen wat ze allemaal kunnen. Je mag vragen wat je wilt, meebewegen en zelf muziek bedenken. Ondertussen maak je op speelse wijze kennis met de mooiste strijkersmuziek, gespeeld door leden van Amsterdam Sinfonietta.
Meer ...


Bassist belangrijkste bandlid!

 

Leuk nieuws voor alle bassisten! Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de bassist het be-langrijkste lid van een band is. Het ritme en de lage tonen van de bas-gitaar zijn het meest essentieel in een nummer. Het Amerikaanse tijdschrift ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, kortweg ‘PNAS’, heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de bas het meest belangrijke instrument binnen een band is. Uit de onder-zoeksresultaten blijkt dat het men-selijk brein een ritme makkelijker kan herkennen, wanneer deze in een lage toon gespeeld wordt. Met andere woorden: de bas is de ‘backbone’ van alle muziek!
Meer ...    

 
 
 
 
   

VocaLinks

o Klik op de links voor meer info   
       
   

ZinGdex
Ruim 13.000 zanggroepen, koren en vocale instanties, eenvoudig op te zoeken. Promoot ook uw koor of zanggroep (met foto)!

Multi Mix Music
Eigentijds repertoire voor koren en zanggroepen in het genre licht, pop, musical en gospel.

o

Zing.nl-PlusService
Bond voor Koren en Zanggroepen, Individuele Zangliefhebbers en Koor-Professionals die geen lid willen zijn van een bond!

Vokalender
Vocale agenda voor koren, zang-groepen, evenementen, reizen, cur-sussen en workshops.

In The Spotlight
Zorg dat u gehoord én gezien wordt en zet uw koor of zanggroep in het zonnetje!

Vraag en Aanbod
Webvertenties van/voor/over (pro-ject)koren, zangers en zangeressen, zangonderwijs, dirigenten e.d.

Leestafel
Op de leestafel kunt u allerlei interes-sante vocale (achtergrond)artikelen vinden. Eén ding hebben ze gemeen: ze gaan allemaal over zingen.

 
   
 
 
   
 
   
     

Zing je ook (weer) mee met SuperVoices?

 
   
 
   
 

SuperVoices 2017 vindt plaats in de De Goudse Schouwburg op 14 ok-tober. De inschrijving voor de 24e editie van het leukste zangfeest van Nederland is al begonnen!  Zing je ook (weer) mee?

 
 
 
 
 

Volg SuperVoices via:

 
     
   Facebook           Twitter           YouTube  
 
 
 
 

Jubilender

 
     
   
     
 
Zing.nl presenteert in de Jubilender
de koren en zanggroepen die binnen-kort hun jubileum vieren, waaronder:
Gefeliciteerd allemaal! Nog meer jubilea? Raadpleeg de Jubilender.
 
 
 
 
 

Zing.nl PlusService

 
     
   PlusService: het complete dienstenpakket van Zing.nl voor elke zanger, koor of zanggroep.  
     
  Zing.nl, 'Zangbond' voor iedereen die geen lid van een bond wil zijn, biedt:
  • Gratis promotiefaciliteiten
  • Voordelig Vocaal Shoppen
  • Voordelig Vocaal Verzekerd
  • Geen vast contract
  • Vrije keuze uit diverse modules
  • Gemak: alles in één keer geregeld
  • Korting op afdracht BUMA
  • Korting op SuperVoices
  • Zingen voor een Goed Doel

Meer...

 
 
 
 
 

The Beatles en de Klas-sieken

 
     
   
     
  De muziekwereld viert de vijftigste verjaardag van Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. De Beatlesplaat groeide uit tot een mijlpaal in de ge-schiedenis van de popmuziek. Tus-sen de zeventig portretten op de cover ook een opvallende, dat van componist Karlheinz Stockhausen.
Op de legendarische hoes van Sgt. Pepper’s Lonely Heartsclub Band staan liefst zeventig foto’s van be-roemdheden. De popartkunstenaar Peter Blake bouwde ‘een magische menigte’ om de vier Beatles heen. Zij vormen de leden van hun Lonely Hearts Club. George Harrison wilde er een paar Indiase goeroes op. Z’n hoed belemmert het zicht op Liver-poolvoetballer Albert Stubbins, die vlak na de oorlog naar Anfield kwam en in zeven seizoenen vijfenzeventig doelpunten maakte. We herkennen veel beroemdheden uit die tijd, zoals Albert Einstein, Marilyn Monroe, Marlon Brando en Marlčne Dietrich. Het werd een iconische cover. En op verzoek van Paul McCartney ver-scheen bovenin, vijfde van links, het portret van de Duitse componist Karlheinz Stockhausen. De popster vond diens experimenten met elek-tronische muziek boeiend, en ont-leende er ook inspiratie aan, bij-voorbeeld voor het - een jaar eerder uitgebrachte nummer - Tomorrow never knows, dat hij met John Lennon schreef. Op de hoes rust de kin van Stockhausen op de palm van zijn linker vuist, ogen priemen peinzend de wereld in. Aan weerszijden van hem staat een afbeelding van een Amerikaanse komiek.
Meer...  
 
 
 
 
 

ZINGmagazine

 
     
   
     
  ZINGmagazine is een tijdschrift voor iedereen die van zingen houdt. Van koorzangers en -zangeressen, tot duo en grootkoor, van smartlap tot oratorium; voor solisten op het podium en in de badkamer, maar natuurlijk ook voor dirigenten en zangdocenten.
Meer...
 

 
 
 

Colofon

 
     
 
VoicEmail is een gratis uitgave van de Stichting Zing.nl. Deze nieuws-brief wordt u in principe maandelijks per e-mail toegezonden. Door het gebruik van internet kan snel worden ingehaakt op de actualiteit. Zo blijft u als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. De maandelijkse oplage van VoicEmail is ruim 17.500.

Doelgroep
VoicEmail wordt toegestuurd aan deelnemers van zangevenementen, zangers en zangeressen, leden en besturen van koren en zanggroepen, dirigenten, koorarrangeurs, docenten muziekonderwijs en andere zang-liefhebbers. Doorzenden van deze editie naar kennissen, vrienden en collega's wordt op prijs gesteld!

Laat uw stem horen!
VoicEmail is de e-mail nieuwsbrief voor en door zingende zielsverwan-ten! Aanlevering van kopij (teksten, foto's, e.d.) wordt daarom zeer ge-waardeerd. De redactie beslist over de plaatsing, lengte en vormgeving.
 
Aansprakelijkheid
Zing.nl is niet aansprakelijk voor (eventuele) schade als gevolg van onjuistheden in de tekst. Aan de toezending en/of de inhoud van deze nieuwsservice kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelden VoicEmail
Klik hier voor een gratis abonnement op VoicEmail (vul het formulier in).

Afmelden VoicEmail
Klik hier om uw huidige abonnement te beëindigen. Werkt deze link niet, ga dan naar c.q. kopieer en plak de link  www.zing.nl/pages/oz_afmelden.asp in uw browser en meld u daar af.

Redactie
Jetteke de Visser
Johan Klein Nibbelink

Fotografie en Artwork
Leo de Keijzer
Majanka Fotografie

Ontwerp en Techniek
Imae Informatie Innovatie

 
     
 
     ©  Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder toestemming worden gekopieerd  ©

© ZING.NL - 2017

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

design & techniek www.Imae.nl