ZING.NL  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN      |   LEDENSERVICE  

   
        

          E-MAIL NIEUWSSERVICE VOOR ZINGEND NEDERLAND

JAARGANG 17 - NUMMER 144

 

      

     
   

Beste Zangliefhebber,

 
       
    In deze editie van VoicEmail
schenken wij onder meer aandacht aan: het Leestafelartikel Universele eigenschap Toonladders ontdekt, Festival 'Turning East" en Familie Meezing Kerstconcert.
  Voor vocale wetens(w)aardigheden, bijvoorbeeld over uw koor of zanggroep of over andere vocale activiteiten in of rond uw woonplaats, houden wij ons aanbevolen. Laat dus ook úw stem horen!  
       
   

Wij wensen u zoals altijd heel veel leesplezier toe!


Jetteke de Visser
Redactie VoicEmail

 
   
 
 
      

Bijwonen van of Meedoen met Bachcantates

 
       
     
    Al 50 jaar kunt u elke eerste zondag van de maand, behalve in juli en augustus, om 19.30 uur luisteren naar een Bachcantate in de Geertekerk in Utrecht. De toegang is vrij, na afloop is er een collecte bij de uitgang. Na de uitvoering, om ongeveer 20.30 uur, is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie, thee of ander drankje. U wordt ook uitgenodigd het slotkoraal mee te zingen. Voor het begin van de uitvoering wordt het slotkoraal met het publiek vier-stemmig ingestudeerd.
Meer ...
 
   
 
 
   

Leestafel: Universele Eigenschap van Toonladders ontdekt

 
       
    Tot nu toe werd aangenomen dat het enige wat toonladders wereldwijd met elkaar gemeen hebben, het octaaf is. Dat wil zeggen dat een toonladder altijd weer eindigt bij dezelfde toon als waarmee hij begon, maar dan één octaaf hoger. De vele honderden toonladders blijken echter    
    nog een diepere overeenkomst te bezitten, hebben de wetenschappers Aline Honingh en Rens Bod, verbonden aan het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA, ontdekt. Als hun tonen twee- of driedimen-sioneel vergeleken worden in een soort assenstelsel, vormen zij zogeheten ‘convexe en sterconvexe structuren’.
Meer ... 
 
   
 
 
   

In The Spotlight ...

 
       
    o Op Zing.nl kan steeds een aantal koren zich een hele maand lang 'In the Spotlight' presenteren aan Zingend Nederland met promotie-
tekst en foto. Als lid van Zing.nl kunt u ook uw koor of zanggroep hiervoor - gratis - aanmelden.  Meer ...
 
   
Komende maand zetten wij onze spotlight op de volgende gezelschappen:
 
 
     
       
   

Vocale Nieuwsflitsen

 
       
   

Racoon geeft 28 april 2018 concert in Ziggo Dome
 

De Nederlandse band Racoon geeft op 28 april 2018 een concert in de Amsterdamse Ziggo Dome. Dat maakte de band donderdag bekend
in RTL Boulevard. De kaartverkoop startte maandag 4 september. Ra-coon kondigde ook hun nieuwe al-bum aan, 'Look Ahead and See the Distance', dat op 6 oktober ver-schijnt. "'Look Ahead and See the Distance' is een albumtitel die tot mij is gekomen door een ingeving van onze bassist Stefan de Kroon.
Meer ... 


geliefde koorwerken, ge-liefde koren
 

De Doelen Rotterdam biedt alle ruim-
te aan de grote klassieke werken. Omvangrijke symfonieën, virtuoze soloconcerten, meeslepende opera’s en oratoria. Ook de mooiste muziek in kleinere bezetting, door kameror-kesten of in oude muziek gespe-cialiseerde ensembles komt aan
bod. Grote vocalisten reizen spe-
ciaal naar Rotterdam voor unieke liedrecitals.
Meer ...


Venice geeft kerkconcerten
 

De De Amerikaanse band Venice geeft in december een serie akoes-tische kerstconcerten in een aantal bijzondere Nederlandse kerken.
Venice-zanger en gitarist Michael Lennon: “Het zingen van vierstem-mige harmonieën in deze prachtige kerken, die soms honderden jaren
oud zijn, is een geweldige erva-
ring." De intieme omgeving met de
vier ‘Lennons’ en twee gitaren is
een perfect contrast met concer-
ten en de theatertour die de groep
in de lente van dit jaar heeft gedaan. Dat was met een uitgebreide band. “Het geeft onze Europese
vrienden een zeer persoonlijke kijk
op onze liedjes en de harmonieën, waardoor eenieder - met inbegrip
van ons zelf - direct belandt in de Holiday Christmas Spirit", voegt zanger Kipp Lennon toe. Pat Lennon, gitarist en zanger: "Deze concerten geven ons altijd een groot gevoel van verbondenheid. Alsof band en pu-
bliek samen op een eigen familie-kerstfeest zijn, voor Amerikanen nog altijd het belangrijkste feest van het jaar.”
Meer ...


Freedom o(r) speech
 

Angela Merkel is fan van Wagner en Vladimir Poetin houdt van volks-
muziek. Kan muziek de politiek op andere gedachten brengen? In zijn
De Staat maakt componist Louis Andriessen energiek en onstuitbaar een vuist tegen totalitarisme. En componist Mauricio Kagel zet in Der Tribun het politieke populisme in zijn hemd met schuinsmarcheerders-
muziek. I Solisti del Vento plaatst
beide benaderingen van het politie-
ke bestel pal naast elkaar: het ene snijdend scherp, het andere venijnig vrolijk. Een nieuwe tekst van Dimitri Verhulst op Der Tribun van Kagel - met acteur Jan Decleir als heden-daagse volksmenner – bejubelt met boosaardig plezier de komst van een nieuw politiek tijdperk: ‘De toekomst wenkt, de lucht klaart op en zelfs...'
Meer ...


familie meezing kerst-concert (6+)
 

Na het daverende succes van ons eerste Familie Meezing Kerstconcert op kerstmiddag 2016 kan een ver-
volg niet uitblijven. Hetzelfde ster-renteam staat weer voor u klaar: Dieuwertje Blok vertelt een nieuw bewerkt kerstverhaal van Hetty Kleinloog, live geïllustreerd met zandtekeningen van Gerrie Hondius. Daar tussendoor zingen we samen alle geheide kerst-krakers met een kinderkoor o.l.v. Rozemarijn Baan en Mylou Frencken, muzikaal begeleid door een combo onder leiding van Jaap Stork. Komt allen tezamen op zondagmiddag 24 december, heerlijk kerstliederen zingen met het hele gezin. Voor dit concert zijn wij op zoek naar 25 kinderen tussen de
9 en 16 jaar, die na een aantal re-petities mee willen doen aan dit concert.
Meer ...

 

film Blackmail begeleid door metropole orkest


Specialist in de uitvoering van de zwijgende (stomme) film, het Metro-pole Orkest, begeleidt in volle bezet-ting deze fenomenale psychologi-sche thriller in superieure versie. In Blackmail (1929) ontkomt een jonge vrouw aan een 'daterape' door haar belager te doden. Maar zoals de titel al verraadt, daarmee is haar misère nog niet voorbij. In zijn laatste zwij-gende film bewijst Hitchcock zijn reputatie als master of suspense, met onder meer een spectaculaire climax in het British Museum. Hoewel Blackmail de filmgeschiedenis in ging als Hitchcocks eerste geluidsfilm, maakte hij gelijktijdig een zwijgende versie voor de vele theaters die nog niet waren uitgerust voor de ‘talkies’. Deze stille versie is door de inven-tieve cameravoering in visueel opzicht veruit superieur. De begeleidende score is door de specialisten van het Metropole Orkest samengesteld uit het rijke oeuvre van oprichter Dolf van der Linden.
Meer ...
 

wekelijkse choral even-song & pub
 

Op donderdagavond is het koop-avond in Utrecht. Maar het is ook de avond van Evensong & Pub, vol sfeervolle koorzang die normaal alleen in Britse kathedralen te horen is. De wekelijkse Choral Evensong vindt plaats in verschillende monu-
mentale binnenstadskerken in Utrecht, met aansluitend de mo-gelijkheid tot ontmoeting in de pub. De evensongs stammen als gebed uit de Engelse kloosters. Het is een gezongen avondgebed van drie kwartier, afgewisseld met lezingen en gesproken gebeden. Projectleider is theoloog en musicus Hanna Rijken.
Meer ...


eeefje: voor het eerst solo-optreden in clubs
 

Na de goede ontvangst van haar 3e plaat Nachtlicht in 2016 en 2 succes-volle clubtours met haar vaste band én een uitverkocht Carré, besluit Eefje sinds lange tijd weer alleen het podium op te kruipen. Dit keer laat ze zich zien als multi-instrumentalist en geeft ze een nieuwe invulling aan haar melancholische popliedjes. Voor het podiumbeeld werkte ze samen met de Londense video-maker en ontwerper Maxmana, verantwoor-delijk voor de video van Scheef en winnaar van de Grand Prix Dutch Animation 2015.
Meer ...


Koepelscratch 2017: Mes-siah van Händel
 

Oratoriumkoor Heiloo nodigt u uit om deel te nemen aan de eerste Koepel-scratch in de Cultuurkoepel te Heiloo. U bent welkom als zanger of als publiek. We voeren onder leiding van onze vaste dirigent Paul Waerts samen met u en voor u de Messiah van Händel uit, met professionele solisten en begeleiding van barok-orkest Cappella Maria Barbara.
Meer ...


Meezingconcert Weih-nachts Oratorium bach 
 

Bach's kerstlied: een mooiere voor-bereiding op de Kersttijd is bijna niet denkbaar! Het Weihnachts Ora-
torium van J. S. Bach (gecompo-neerd in 1734/1735). Dit meezing-concert komt op zaterdag 23 decem-ber 2017 in Utrecht onder leiding van Madeleine Ingen Housz. Het Weih-nachts Oratorium van Bach bestaat uit zes cantates. Oorspronkelijk was het bedoeld voor zes liturgische plechtigheden tijdens de twaalf heilige nachten. De teksten van de cantates komen uit de evangelie-teksten van Mattheus en Lucas. Voor een ieder die extra wil oefenen zijn er weer stoomcursussen.
Meer ...

 
 
 
 
   

VocaLinks

o Klik op de links voor meer info   
       
   

ZinGdex
Ruim 13.000 zanggroepen, koren en vocale instanties, eenvoudig op te zoeken. Promoot ook uw koor of zanggroep (met foto)!

Multi Mix Music
Eigentijds repertoire voor koren en zanggroepen in het genre licht, pop, musical en gospel.

o

Zing.nl-PlusService
Bond voor Koren en Zanggroepen, Individuele Zangliefhebbers en Koor-Professionals die geen lid willen zijn van een bond!

Vokalender
Vocale agenda voor koren, zang-groepen, evenementen, reizen, cur-sussen en workshops.

In The Spotlight
Zorg dat u gehoord én gezien wordt en zet uw koor of zanggroep in het zonnetje!

Vraag en Aanbod
Webvertenties van/voor/over (pro-ject)koren, zangers en zangeressen, zangonderwijs, dirigenten e.d.

Leestafel
Op de leestafel kunt u allerlei in-
teressante vocale (achter-grond)artikelen vinden. Eén ding hebben ze gemeen: ze gaan allemaal over zingen.

 
   
 
 
   
 
   
     

Inschrijving Super-
Voices 2018 gestart!

 
   
 
   
 

Je bent van harte welkom op zater-dag 3 november 2018 in De KOM, stadstheater en kunstencentrum in Nieuwegein voor de 25e editie van SuperVoices, het leukste zangfeest van Nederland!!
Zing je ook (weer) mee?

 
 
 
 
 

Volg SuperVoices via:

 
     
   Facebook           Twitter           YouTube  
 
 
 
 

Jubilender

 
     
   
     
 
Zing.nl presenteert in de Jubilender
de koren en zanggroepen die binnenkort hun jubileum vieren, waaronder:
Gefeliciteerd allemaal! Nog meer jubilea? Raadpleeg de Jubilender.
 
 
 
 
 

Festival 'Turning East'

 
     
   
     
  Van 20 tot en met 25 november staat het hele Concertgebouw in het teken van klassieke muziek, pop, jazz en combinaties daarvan uit het gebied van de Mahgreb tot diep in de Oriënt. Behalve muziek zijn er East Meets West Talks en rondleidingen, in de Entreehal is een foto-expositie te bekijken en ook kunt u proeven van
de Arabische keuken. Het Concert-gebouw richt zijn blik naar het Oosten. Voor het zesdaagse festival Turning East reizen de bijzondere artiesten uit het gebied van Marokko tot Iran af naar Amsterdam. Tijdens Turning East zijn er bijzondere concerten, rondleidingen, talkshows, een expositie èn het Concertgebouw Café wordt tijdens Turning East omgetoverd tot een speciaal Café Mediterrané.
Meer...
 
 
 
 
 

Zing.nl PlusService

 
     
   PlusService: het complete dienstenpakket van Zing.nl voor elke zanger, koor of zanggroep.  
     
  Zing.nl, 'Zangbond' voor iedereen die geen lid van een bond wil zijn, biedt:
  • Gratis promotiefaciliteiten
  • Voordelig Vocaal Shoppen
  • Voordelig Vocaal Verzekerd
  • Geen vast contract
  • Vrije keuze uit diverse modules
  • Gemak: alles in één keer geregeld
  • Korting op afdracht BUMA
  • Korting op SuperVoices
  • Zingen voor een Goed Doel

Meer...

 
 
 
 
 

De Oasebar: Rotterdam-se Sing-A-Long

 
     
   
     
  Het reusachtige Rotterdamse sing-a-long-succes van De Oase Bar 2016 vraagt om een vervolg! Uitverkochte zalen en duizenden mensen genoten vorig jaar van de muziek, sfeer, saamhorigheid en Rotterdamse humor. En daarom komt het Gouden Koppel Gerard Cox en Joke Bruijs, als stralend middelpunt van De Oase Bar, terug in Rotterdam.
Meer...  
 
 
 
 
 

ZINGmagazine

 
     
   
     
  ZINGmagazine is een tijdschrift voor iedereen die van zingen houdt. Van koorzangers en -zangeressen, tot duo en grootkoor, van smartlap tot oratorium; voor solisten op het podium en in de badkamer, maar natuurlijk ook voor dirigenten en zangdocenten.
Meer...
 

 
 
 

Nieuw Album Marco Borsato: 'Thuis'

 
   
 
   
Tijdens dit intieme en unieke optreden laten Borsato en zijn band het publiek kennis maken met nieuw werk van zijn album 'Thuis' dat op vrijdag 17 november wordt uitgebracht. Op het nieuwe album staan tien liedjes die allemaal met elkaar in gesprek lijken te gaan met als onderliggend thema: thuis zijn. Niet alleen in letterlijke zin. “Thuis is een begrip waarbij iedereen zijn eigen associaties heeft. Het is een state of mind, maar ‘thuis’ is ook met vertrouwde vrienden samen zijn. Of een plek waar je je lekker voelt en waar je jezelf kan zijn." Marco Bor-sato zit, zoals dat heet, 27 jaar in het vak.
Meer...  
 

 
 
 

Colofon

 
     
 
VoicEmail is een gratis uitgave van de Stichting Zing.nl. Deze nieuws-brief wordt u in principe maandelijks per e-mail toegezonden. Door het gebruik van internet kan snel worden ingehaakt op de actualiteit. Zo blijft u als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. De maandelijkse oplage van VoicEmail is ruim 17.500.

Doelgroep
VoicEmail wordt toegestuurd aan deelnemers van zangevenementen, zangers en zangeressen, leden en besturen van koren en zanggroepen, dirigenten, koorarrangeurs, docenten muziekonderwijs en andere zang-liefhebbers. Doorzenden van deze editie naar kennissen, vrienden en collega's wordt op prijs gesteld!

Laat uw stem horen!
VoicEmail is de e-mail nieuwsbrief voor en door zingende zielsverwan-ten! Aanlevering van kopij (teksten, foto's, e.d.) wordt daarom zeer ge-waardeerd. De redactie beslist over de plaatsing, lengte en vormgeving.
 
Aansprakelijkheid
Zing.nl is niet aansprakelijk voor (eventuele) schade als gevolg van onjuistheden in de tekst. Aan de toezending en/of de inhoud van deze nieuwsservice kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelden VoicEmail
Klik hier voor een gratis abonnement op VoicEmail (vul het formulier in).

Afmelden VoicEmail
Klik hier om uw huidige abonnement te beëindigen. Werkt deze link niet, ga dan naar c.q. kopieer en plak de link  www.zing.nl/pages/oz_afmelden.asp in uw browser en meld u daar af.

Redactie
Jetteke de Visser
Johan Klein Nibbelink

Fotografie en Artwork
Leo de Keijzer
Majanka Fotografie

Ontwerp en Techniek
Imae Informatie Innovatie

 
     
 
     ©  Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder toestemming worden gekopieerd  ©

© ZING.NL - 2017

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

design & techniek www.Imae.nl