ZING.NL  |  WEGWIJZER   |   CONTACT   |   MIJN GEGEVENS   |   ZOEKEN

INLOGGEN      |   LEDENSERVICE  

   
        

          E-MAIL NIEUWSSERVICE VOOR ZINGEND NEDERLAND

JAARGANG 17 - NUMMER 139

 

      

     
   

Beste Zangliefhebber,

 
       
    In deze editie van VoicEmail
schenken wij onder meer aandacht aan het Leestafelartikel: Logopedie-app helpt Transvrouwen, Zangvere-nigingen en Popmuziek en Muziek maken goed voor de Ontwikkeling van Kinderen.
  Voor vocale wetens(w)aardigheden, bijvoorbeeld over uw koor of zanggroep of over andere vocale activiteiten in of rond uw woonplaats, houden wij ons aanbevolen. Laat dus ook úw stem horen!  
       
   

Wij wensen u zoals altijd heel veel leesplezier toe.


Jetteke de Visser
Redactie VoicEmail

 
   
 
 
      

Eefje: Hoe zit het met het getal Pi? Snapje?

 
       
     
    Eefje de Visser legt in dit nieuwe liedje uit hoe het zit met het getal Pi. ‘Het is gewoon een soort emoticon dat lang geleden iemand al verzon’. Na haar uit-stekende album Nachtlicht uit januari 2016 is er weer een nieuw liedje van Eefje de Visser: een klein electropop-liedje, waarin ze het getal Pi bezingt! Nog nooit klonk het getal zo lichtmelancholisch doch dansbaar en eindelijk kun je een liedje op repeat zetten ter voorbereiding van je wiskundeproefwerken. Eefje maakte het muzikale ezelsbruggetje voor Snapje?, de serie van Het Klokhuis en School TV waarvoor eerder al De Staat uitlegde wanneer je d of dt gebruikt en Lucas Hamming eindelijk soelaas bood in het eeuwige als/dan-vraagstuk. Kees Torn schreef de tekst voor het liedje van Eefje.
Meer ...
 
   
 
 
   

Leestafel: Logopedie-app helpt Transvrouwen Stem te Veranderen

 
       
    De kliniek 2pass Clinic lanceerde op woensdag 29 maart 2017 een logopedie-app voor transvrouwen. De app helpt mensen die dat wensen hun stem en spraak zo te veranderen dat het stemtype van een cisgender vrouw wordt benaderd. Niet iedere transvrouw voelt de nood om hard te    
    werken om zo’n klassieke vrouwelijke stem te ontwikkelen. Voor wie wel die wens koestert, kan de logopedie-app een handig hulpmiddel zijn. De Berchemse kliniek ziet de stem als een tweede gezicht en vindt dat leren spreken als een vrouw een belangrijk aspect in de transitie is.
Meer ...   
 
   
 
 
   

In The Spotlight ...

 
       
    o Op Zing.nl kan steeds een aantal koren zich een hele maand lang 'In the Spotlight' presenteren aan Zingend Nederland met promotie-
tekst en foto. Als lid van Zing.nl kunt u ook uw koor of zanggroep hiervoor - gratis - aanmelden.  Meer ...
 
   
Komende maand zetten wij onze spotlight op de volgende gezelschappen:
 
 
     
       
   

Vocale Nieuwsflitsen

 
       
   

Aadje Piraatje viert feest in Paradiso (4+)

Aadje Piraatje komt naar Paradiso! Het karakter uit het succesvolle kinderboek van Marjet Huiberts en Sieb Posthuma maakt op 21 mei zijn debuut in de poptempel in Amster-dam. Acteur Ton Meijer vertelt het verhaal Aadje Piraatje viert feest! samen met drie musici uit het Ne-derlands Philharmonisch Orkest in een spannende voorstelling (4+) met veel muziek. De verhalen die voorbij komen in Aadje Piraatje viert feest! zijn heel herkenbaar voor kinderen. Zoals het verhaal Tand, waarin Aadje een melktand inruilt voor een grote-mensentand.
Meer ...Muziek bakent af, maar overschrijdt ook grenzen

 

In de aanloop naar de Tweede Ka-merverkiezingen opperde CDA-leider Buma dat Nederlandse kinderen weer het Wilhelmus moeten leren. Volgens Buma leven we in een multi-culturele samenleving waarin een aantal dingen niet meer vanzelfspre-kend zijn. 'Dus moeten we die blijk-baar expliciteren.' Die opmerking geeft de muziek van het Wilhelmus een begrenzende functie. Het volkslied bakent een gebied af waarin mensen iets met elkaar delen, iets wat mensen die daarbuiten leven niet delen.
Meer ...


Trijntje zingt Nederlands

 

Zangeres Trijntje Oosterhuis (44) geeft haar loopbaan een nieuwe wending: ze kiest voor volledig Nederlandstalig repertoire. In sep-tember begint een uitgebreide tour-nee. "Met het juiste liedje zou ik zo nog een keer meedoen aan het Songfestival.’’ Eigenlijk bracht haar publiek haar op het idee, zegt Trijntje Oosterhuis over de nieuwe richting die ze in haar loopbaan inslaat. Vanaf september gaat ze op thea-tertournee met uitsluitend Neder-landstalige liedjes.
Meer ...
 

Muziek maken goed voor ontwikkeling kinderen

 

Muziek maken is niet alleen leuk, het stimuleert de muzikaliteit van je kind en heeft ook een positief effect op haar intelligentie en sociale vaardig-heden. Dit blijkt uit diverse weten-schappelijke onderzoeken. Door zelf muziek te maken wordt het intelli-gentiequotiënt (IQ) van kinderen verhoogd en vooral het abstractie-vermogen en het analytisch denken sterk verbeterd.
Meer ...


Stotter app 'Get The Flow' van Sanne Hans en Ali B
 

Ongeveer 5% van de kinderen stot-tert. Vodafone wil deze kinderen een tool geven om – naast social media en Whatsapp – ook sprekend contact met elkaar te kunnen maken. In sa-menwerking met de Nederlandse Federatie Stotteren en zangeres Sanne Hans heeft Vodafone een stotter app ontwikkeld: Get The Flow. Het doel van de app is om op een toffe manier je spraak te trainen en het zelfvertrouwen van kinderen te boosten. Ali B schreef de eindbaas-rap, een allitererende tong twister als ultieme uitdaging.
Meer ... 

 

Goudse Scratchdagen in de Sint-Janskerk

 

Op zaterdag 20 mei en zaterdag
2 september 2017 organiseren het Randstedelijk Zanginstituut, Holland Orkest Combinatie en de Sint-Janskerk de Goudse Scratchdagen 2017. Twee dagen samen muziek beleven met een gerenommeerd orkest, twee topdirigenten, fantas-tische solisten en honderden koor-zangers. Overdag repeteren en ’s avonds uitvoeren.
Meer ...
 

tweede editie van 'Jij&Ik' voor War Child

Na de succesvolle 'Jij&Ik' uitzending in 2016 organiseert de EO opnieuw een tv-avond voor War Child. Tijdens deze avond krijgen ouders en kin-deren de kans om voor één keer al zingend te stralen op een groot podium. Met 'Jij&Ik' laten we zien hoe belangrijk de band tussen ouders en kinderen is. In oorlogsgebieden zijn kinderen vaak verward en bang. Juist dan hebben ze onvoorwaardelijke steun nodig. Het liefst van hun ouders. Samen muziek maken en zingen verbindt. Vind jij het heerlijk om lekker te zingen met je vader of moeder of verzorger? Doe dan mee!
Meer ...zangverenigingen en pop-muziek

 

Er wordt wat afgezongen in Neder-land... en zingen is goed voor een-ieder! Dat is inmiddels wel dik aan-getoond. Om alle vocale aspiraties uit te dragen zou een karaoke-bar natuurlijk de gelegenheid bij uitstek zijn, maar in Nederland doen we dat niet zo snel. Dat vinden we een toch
beetje raar. In het buitenland, dan wagen we ons wel eens aan een liedje... Maar in ons plezierige landje sluiten we ons bij voorkeur aan bij een koor. En da's natuurlijk een heel goed alternatief. Er zijn naast de 'klassieke' koren, die trouwens ooit 'zangverenigingen' heetten, heel veel koren die zich bezighouden met de zogenaamde 'Lichte Muziek'.
Meer ...  


10de editie Den Bosch Goes A Cappella!

 

Op zondag 24 september 2017 is het zover: de 10e editie van Den Bosch Goes A Cappella! Voor dit jubileum wordt alles uit de kast gehaald om er een a cappella spektakel van te maken. Zo wordt de dag afgesloten met een spetterende slotact. Daar wil jij zeker bij zijn! Dit jaar speciale aandacht voor sterk uiteenlopende a cappella-stijlen, interessante work-shops en materclasses voor voca-listen van lichte muziek en klassiek!
Meer ...
 

Concerto in Kip Majeur (6+)
 

Een meisje uit de grote stad wordt uit de bus gezet door de boze chauf-feur. Zomaar, midden in het weiland. Haar roze schoentjes zakken lang-zaam weg in de modder. Een koe kijkt toe. Al snel is het meisje omringd door opdringerige dieren. Ze bestoken haar met de laatste roddels. De dieren zitten vol verhalen en zijn bovenal beestachtig muzikaal. Musici uit het Koninklijk Concertgebouw-orkest spelen een vrolijke familie-voorstelling met grappige en ont-roerende muziek van Richard Strauss, Luciano Berio en György Ligeti. Over een stier die liever bloempjes plukt, over het grote gevecht van de katers...
Meer ...

 
 
 
 
   

VocaLinks

o Klik op de links voor meer info   
       
   

ZinGdex
Ruim 13.000 zanggroepen, koren en vocale instanties, eenvoudig op te zoeken. Promoot ook uw koor of zanggroep (met foto)!

Multi Mix Music
Eigentijds repertoire voor koren en zanggroepen in het genre licht, pop, musical en gospel.

o

Zing.nl-PlusService
Bond voor Koren en Zanggroepen, Individuele Zangliefhebbers en Koor-Professionals die geen lid willen zijn van een bond!

Vokalender
Vocale agenda voor koren, zang-groepen, evenementen, reizen, cur-sussen en workshops.

In The Spotlight
Zorg dat u gehoord én gezien wordt en zet uw koor of zanggroep in het zonnetje!

Vraag en Aanbod
Webvertenties van/voor/over (pro-ject)koren, zangers en zangeressen, zangonderwijs, dirigenten e.d.

Leestafel
Op de leestafel kunt u allerlei interes-sante vocale (achtergrond)artikelen vinden. Eén ding hebben ze gemeen: ze gaan allemaal over zingen.

 
   
 
 
   
 
   
     

Zing je ook (weer) mee met SuperVoices?

 
   
 
   
 

SuperVoices 2017 vindt plaats in de De Goudse Schouwburg op 14 ok-tober. De inschrijving voor de 24e editie van het leukste zangfeest van Nederland is al begonnen!  Zing je ook (weer) mee?

 
 
 
 
 

Volg SuperVoices via:

 
     
   Facebook           Twitter           YouTube  
 
 
 
 

Jubilender

 
     
   
     
 
Zing.nl presenteert in de Jubilender
de koren en zanggroepen die binnen-kort hun jubileum vieren, waaronder:
Gefeliciteerd allemaal! Nog meer jubilea? Raadpleeg de Jubilender.
 
 
 
 
 

'Boek Scherder: 'Singing in the Brain'

 
     
   
     
 

Hoogleraar klinische neuropsycho-logie aan de VU Erik Scherder heeft zich verdiept in het effect van muziek op de hersenen: 'In Amsterdam fiets ik. Overal naartoe, werk of privé, en weer terug. Wat me opvalt is het aantal fietsers dat met ‘oortjes’ in of een koptelefoon op dwars door het stadsverkeer rijdt. Dus op de fiets zit én naar muziek luistert! Ik denk dan: muziek is leven, en er is geen leven zonder muziek. Dat geldt voor velen, zeker voor de meerderheid.

In mijn boek 'Singing in the brain' beschrijf ik waarom dat zo is. Daarnaast besteed ik aandacht aan de vraag welk netwerk net iets anders functioneert bij de paar mensen die níét van muziek houden. Bij die mensen is er sprake van een zwakkere verbinding tussen de auditieve schors en de nucleus accumbens, de kern die ons doet verlangen.
Meer...

 
 
 
 
 

Zing.nl PlusService

 
     
   PlusService: het complete dienstenpakket van Zing.nl voor elke zanger, koor of zanggroep.  
     
  Zing.nl, 'Zangbond' voor iedereen die geen lid van een bond wil zijn, biedt:
  • Gratis promotiefaciliteiten
  • Voordelig Vocaal Shoppen
  • Voordelig Vocaal Verzekerd
  • Geen vast contract
  • Vrije keuze uit diverse modules
  • Gemak: alles in één keer geregeld
  • Korting op afdracht BUMA
  • Korting op SuperVoices
  • Zingen voor een Goed Doel

Meer...

 
 
 
 
 

Voor het eerst meer Omzet uit Streaming

 
     
   
     
  Voor het eerst heeft de muziek-industrie in Nederland meer omzet behaald uit streamingdiensten dan uit de verkoop van cd's en lp's. Volgens jaarcijfers van NVPI, de branche-vereniging van de entertainment-industrie, steeg de totale omzet in 2016 met 13,1 procent tot € 154,8 miljoen. Nederland volgt daarmee een internationale trend.
Meer...  
 
     
 
 
 
 

ZINGmagazine

 
     
   
     
  ZINGmagazine is een tijdschrift voor iedereen die van zingen houdt. Van koorzangers en -zangeressen, tot duo en grootkoor, van smartlap tot oratorium; voor solisten op het podium en in de badkamer, maar natuurlijk ook voor dirigenten en zangdocenten.
Meer...
 

 
 
 

Colofon

 
     
 
VoicEmail is een gratis uitgave van de Stichting Zing.nl. Deze nieuws-brief wordt u in principe maandelijks per e-mail toegezonden. Door het gebruik van internet kan snel worden ingehaakt op de actualiteit. Zo blijft u als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. De maandelijkse oplage van VoicEmail is ruim 17.500.

Doelgroep
VoicEmail wordt toegestuurd aan deelnemers van zangevenementen, zangers en zangeressen, leden en besturen van koren en zanggroepen, dirigenten, koorarrangeurs, docenten muziekonderwijs en andere zang-liefhebbers. Doorzenden van deze editie naar kennissen, vrienden en collega's wordt op prijs gesteld!

Laat uw stem horen!
VoicEmail is de e-mail nieuwsbrief voor en door zingende zielsverwan-ten! Aanlevering van kopij (teksten, foto's, e.d.) wordt daarom zeer ge-waardeerd. De redactie beslist over de plaatsing, lengte en vormgeving.
 
Aansprakelijkheid
Zing.nl is niet aansprakelijk voor (eventuele) schade als gevolg van onjuistheden in de tekst. Aan de toezending en/of de inhoud van deze nieuwsservice kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanmelden VoicEmail
Klik hier voor een gratis abonnement op VoicEmail (vul het formulier in).

Afmelden VoicEmail
Klik hier om uw huidige abonnement te beëindigen. Werkt deze link niet, ga dan naar c.q. kopieer en plak de link  www.zing.nl/pages/oz_afmelden.asp in uw browser en meld u daar af.

Redactie
Jetteke de Visser
Johan Klein Nibbelink

Fotografie en Artwork
Leo de Keijzer
Majanka Fotografie

Ontwerp en Techniek
Imae Informatie Innovatie

 
     
 
     ©  Niets uit deze nieuwsbrief mag zonder toestemming worden gekopieerd  ©

© ZING.NL - 2017

TERUG NAAR PAGINA-TOP   |   PRINT PAGINA

design & techniek www.Imae.nl